I väntan på is och snö

22 november 2010

Sjön är räddad, det kommer nytt vatten!

Vombsjön nov. 2010
Det syns tydligt att vattennivån har stigit. Nu går det inte att
gå runt vassen ute i sjön längre, varken med eller utan stövlar.

**********

Några novembernoteringar

6 november 2010

Dagar då vädret bestämde att vi skulle ha tråkigt.

Vombsjön nov.2010.
Det är nu den tiden på året då vattnet i Vombsjön håller på att ta slut.

Schaktningsarbete vid Vombsjön.
Det behövs en del muddrings och schaktningsarbete vid Björkaåns mynning

Schaktmaskin vid Vombsjön.
Sjöbotten på väg.

Schaktmaskin vid Vombsjön.
En blivande sjöbotten jämnas.

Blåmes och talgoxe.
Talgbollar kostar inte mycket, man får massor med slagsmål för pengarna.

Gäss.
Den sista gruppbilden.

**********

Det är slut

1 november 2010

Inte ens klockan påminner om sommar längre.

En äng vid Vombsjöns östra strand.
På en äng med betande kor vid Vombsjöns östra strand kan man se ett virrvarr av kanaler
och diken från en tidigare ängavattning. Nu skall man försöka fylla dessa med vatten
igen efter nästan 70 år. Jag undrar vad de stackars djuren tänker om oss människor.

En gångbro över Övedsån vid Övedskloster.
I våras gick jag här och gladdes av att få se hur
träden blev grönare och grönare för varje dag.