Hur mycket är ett bi värt?

20 maj 2011

Några viktiga pollinatörer i odlingens tjänst.

Åkerhumla
Insatsen från jordens alla bin och humlor värderas till
minst 200 miljarder dollar per år enbart inom jordbruket.

Sandbi
Tyvärr är vi människor inget vidare på att hjälpa dessa till ett bra liv. Av Sveriges nästan
300 arter vilda bin är 100 i farozonen och 15 arter har redan försvunnit. Vill vi äta frukt och
bär även i framtiden får vi låta bli att förgifta våra pollinatörer eller ta bort deras livsmiljöer.

**********

Majblommor

10 maj 2011

Några enkla blomporträtt.

Aftonstjärna

Gulplister

Löktrav

Tandrot

Småvänderot