Tvivel

28 maj 2010

Vad är nu detta?

Något okänt i naturen.
Jag gör alltid ett försök att artbestämma det jag fotograferar i
naturen. Ibland blir dock osäkerheten, trots oändligt bläddrande
i böcker, så stor att jag tvingas leva vidare i tvivel om vad det är.

**********

Lite ätbart

23 maj 2010

Glöm inte att det är bara en levande natur som tillhandahåller alla våra födoämnen.

Allium ursinum
Ramslök, bladen kan användas som gräslök i matlagningen.

Barbarea vulgaris
Sommargyllen, ett C-vitaminrikt födoämne.

Plommon och Araschnia levana.
Plommon. Vi människor får vänta med att kalasa tills frukterna har mognat.

**********

Naturlig design

16 maj 2010

Naturens mångfald i former och färger.

Åkerfräken, sporax
Hur beskriver man dessa former?

Equisetum arvense
Åkerfräken.

**********

Vårnöje

9 maj 2010

Bland gulsippor, vitsippor, svalört, pestskråp och grönskande bokar.
Från en vårpromenad i en park söder om Övedskloster.

En park vid Övedskloster

Gulsippor och vitsippor.

En park vid Övedskloster

**********

Vattensjukt

2 maj 2010

Så här års stiger vattenförbrukningen i fågelbadet markant.

Badande koltrast
När den här håller på ser man tydligt hur vattennivån sjunker.

Badande svartvit flugsnappare.
Även småfåglar försöker dra sitt strå till stacken.

Drickande större hackspett.
Det man inte lyckas skvätta över kanten försöker man dricka upp.

Drickande ekorre.
Det händer även att man får hjälp utifrån.