Våren dröjer

24 januari 2010

Vressel en januaridag 2010.
Vressel när det är som sämst, snö och kyla.

Änder i Björkaån.
Vi är många som fryser och har tråkigt.

**********

Snabbmalaren

12 januari 2010

Ur mitt nystartade album med gamla bruksföremål
(En typisk vintersyssla)

Kaffekvarnen Snabbmalaren

Tillverkareskylt.

**********

Kallt och ödsligt

2 januari 2010

Till årets första bilder behövdes tjocka vantar.

Båtbryggan vid Vressel en kall januaridag 2010.

Att gå över ett dike.